Privacyverklaring

Zorgvuldig, veilig en vertrouwd

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Eleven Webs verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd.

Bedrijf omschrijving

Eleven Webs is een web bureau dat sinds 2018 websites ontwikkelt. Naast de ontwikkeling van de websites verzorgen wij ook de zoekmachineoptimalisatie, de designs, het onderhoud, de hosting en de beveiliging.

Bedrijfsgegevens
Adres: Stationsweg 75
Postcode: 5803 AA Venray
Mobiel: 06-22526482
Mailadres: info@eleven-webs.nl

Bank: Rabobank
iBAN: NL95 RABO 0326 3494 13

KvK nummer: 70500681
Btw-nummer: 235898983B01

Doel gegevens

Waarvoor worden gegevens verzameld? Dit is het verzamelen van e-mailadressen voor het versturen van een nieuwsbrief, maar ook Google Analytics verzamelt gegevens (zij het anoniem). Gewoon even benoemen dus.
De persoonsgegevens worden gebruikt met de volgende doelen:

  • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokken
  • Facturatie
  • Afleveren producten of diensten
  • Telefonisch contact, e-mailcontact

Ontvangers gegevens

De mail van Eleven Webs wordt gehost bij IXL. Dit houdt in dat als u via het contactformulier of de mail contact met ons opneemt, de gegevens zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres, worden opgeslagen op de mailserver van IXL. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Opslag periode

Eleven Webs zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

  • Telefonisch contact: 2 jaar
  • Informeren over wijzigingen van diensten: 2 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens. Dit kan door middel van een telefoontje naar 06-22526482 of mail naar info@eleven-webs.nl. Eleven Webs zal de gegevens van betrokkene niet meer gebruiken.

Gebruik van cookies op de website

Eleven Webs gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Eleven Webs via info@eleven-webs.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).

Beveiliging

Eleven Webs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Eleven Webs. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Eleven Webs onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Ook meldt Eleven Webs, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Eleven Webs onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Klaar om samen aan uw nieuwe website te werken? Neem contact met ons op

Scroll Up